The Helluva High-Gain - It Takes A Tough Man To Make A Tender Rubia.

managementböcker

Att läsa managementböcker är ingen dum idé. Det är mycket intressant och man kan få många goda uppslag från dem. Jag gillar att läsa böcker överhuvudtaget. Helst läser jag affärsböcker eller skönlitteratur, men även hälsoböcker är mycket intressanta. Jag har flera bokhyllor fulla med böcker men just nu är vi lite trångbodda, varför mina hyllor måste hålla andra saker och så länge förvarar jag många av mina böcker i kartonger. Det är ju bara tillfälligt och jag drömmer om den dagen då jag kan inrätta ett litet bibliotek.